Колледж миссиясы: «Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті , құзыретті, жауапты креативті, тұрақты кәсіби өсуге дайын жоғары білікті мамандар даярлау»
Пайымдау-зияткерлік, дене бітімі, рухани дамыған және табысты азаматты қалыптастыруға ықпал ететін кадрларды даярлаудың және сапалы білім беру қызметтерін көрсетудің тиімді жүйесін құру.
Мақсаты: өндірістің перспективалық қажеттіліктеріне сәйкес кәсіптік білім берудің сапасы мен ұтқырлығын қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық жағдайларда еркін бағдарланатын үйлесімді дамып келе жатқан тұлғаны тәрбиелеу.
Міндеттері:
1.Аймақ экономикасын дамыту үшін білікті кадрларды даярлауда танымал көшбасшы болу;
2. Колледждің мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылым мен МТБ жетілдіру;
3.Колледж түлектерінің аймақ және республика еңбек нарығының сұраныстарын барынша толық қанағаттандыру үшін кәсіптік білімі мен кәсіпкерлік дағдыларының жоғары деңгейін қалыптастыру;
4. -«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының және СӨС мәдениетінің рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайтуға көмек көрсету;
5. Педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің білім деңгейін және біліктілігін арттыру.
«Қ. Пішенбаев атындағы Екібастұз тау-техникалық колледжі ” КМҚК өз миссиясын Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құжаттарға сәйкес жүзеге асырады:
– 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы;
-Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.;
-Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы;
-Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;
-Техникалық және кәсіптік білім берудің жалпыға міндетті мемлкеттік стандарты;
– Ұлттық біліктілік шеңбері;
– Салалық біліктілік шеңбері;
– Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
– Үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары
– Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестация жүргізудің үлгі ережесі;
– Қазақстан Республикасының өзге де заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен өкімдері;
– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің және денсаулық сақтау министрлігінің Білім беру қызметі саласындағы бұйрықтары, өкімдері.
Миссияны сапалы жүзеге асыру мақсатында колледждің 2017-2022 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары әзірленді, оның мақсаты белгіленген миссияға қол жеткізу, сондай-ақ 2020-2025 жылға арналған колледждің стратегиялық даму жоспары болып табылады.
– Колледжді дамытудың стратегиялық жоспарында келесі негізгі бағыттары және оларды іске асыру жолдары белгіленген:
– Техникалық кәсіптік білім беру саласындағы реттеудің жаңа механизмдерін құру жолымен еңбек нарығының сапалы білім алуға қажеттілігін қанағаттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету,
– Білім беру бағдарламаларының, үздіксіз білім беру жүйесінің фундаменталды және практикалық бағыттылығын дамыту, деңгейлік модульдік бағдарламаларды әзірлеу;
– Студенттерді елдің дамушы экономикасы жағдайында кәсіби қызметке дайындау;
– Колледждің материалдық-техникалық базасын жаңғырту.
– Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс сапасын арттыру;
– – Негізгі кәсіпорындармен-Тапсырыс беруші жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарымен ынтымақтастық
– Әлеуметтік және мәдени даму, салауатты өмір салтын қалыптастыру;
– Белгіленген мақсаттарды іске асыру үшін колледж ұжымынан келесі міндеттерді шешу талап етіледі:
– Білім беру процесінің барлық қатысушыларының өзін-өзі жүзеге асыруы үшін тиімді қарым-қатынас ортасын құру және жағдай жасау;
– Оқыту сапасын арттыру, заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру;
– Колледждің материалдық-техникалық және әдістемелік базасын дамыту;
– Мүдделі тараптардың әріптестік қатынастарын қалыптастыру;
– қажетті мамандарды даярлауды жетілдіруге және оларды жұмысқа орналастыруға жұмыс берушілерді тарту;
– Колледждің кадрлық әлеуетін пайдалану сапасын арттыру;
– Колледж түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін және дайындық сапасын қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен енгізу;
– – Дуальді оқыту элементтерін және модульдік бағдарламаларды оқу процесіне енгізу;
– Заманауи өндіріс жағдайына жақын жоғары технологиялық материалдық-техникалық базаны құру;
– Сыни ойлау, рационализация және өнертапқыштық қалыптастыруға ықпал ететін білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау;
-Техникалық мамандықтардың беделін арттыру;
– Жұмыс біліктілігі мен орта буын мамандықтары бойынша кәсіптер тізімін кеңейту, лицензия алу;
– Көптілді білім беруді енгізу үшін жағдай жасау;
– Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өту туралы куәлік алу;
– ҚР және ТМД елдерінің салалық оқу орындарымен ынтымақтастықты нығайту және кеңейту.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab